Ankieta

1. Którego z wyrobów naszej firmy Państwo używają?

FeminumFeminum AktivFeminum FitNosolan - tubaNosolan - butelkaMaltanL3 PurigoGlucotestProctolact-MUrolactColostop


2. Czy pojawiły się jakieś działania niepożądane związane z użytkowaniem wyrobu?

taknie

Jeżeli tak to jakie?


3. Jak oceniają Państwo skuteczność wyrobu w odniesieniu do przeznaczenia zadeklarowanego w instrukcji?

bardzo niskoniskośredniowysokobardzo wysoko


Napisz nam o swoich uwagach dotyczących komfortu użytkowania:


4. Jak oceniają Państwo komfort użytkowania wyrobu?

bardzo niskoniskośredniowysokobardzo wysoko


5. Czy pojawiły się jakieś wady wyrobu w czasie użytkowania?

taknie


Jeżeli tak to jakie:


6. Czy wyroby są czytelne a instrukcja użycia jest jednoznaczna i przejrzysta?

taknie


Jeżeli nie to napisz co wg Ciebie jest nieczytelne:


7. Czy mieli Państwo kiedyś problemy z nabyciem naszego wyrobu?

taknie


Imię i nazwisko

Miejscowość
Kod pocztowy
E-mail