ANKIETA

Szanowni Państwo! W trosce o stałe podnoszenie jakości i funkcjonalności naszych wyrobów jak i o odpowiednią obsługę uprzejmie prosimy Państwa o opinię.

1. Którego z wyrobów naszej firmy Państwo używają?

 Feminum Feminum Aktiv Feminum Fit Nosolan Maltan L3 Purigo Mamamil


2. Czy pojawiły się jakieś działania niepożądane związane z użytkowaniem wyrobu?

 tak nie

Jeżeli tak to jakie?


3. Jak oceniają Państwo skuteczność wyrobu w odniesieniu do przeznaczenia zadeklarowanego w instrukcji?

 bardzo nisko nisko średnio wysoko bardzo wysoko


Napisz nam o swoich uwagach dotyczących komfortu użytkowania:


4. Czy pojawiły się jakieś wady wyrobu w czasie użytkowania?

 tak nie


5. Czy wyroby są czytelne a instrukcja użycia jest jednoznaczna i przejrzysta?

 tak nie


Jeżeli nie to napisz co wg Ciebie jest nieczytelne:


6. Czy mieli Państwo kiedyś problemy z nabyciem naszego wyrobu?

 tak nie


Imię i nazwisko Miejscowość Kod pocztowy E-mail